Privacy verklaring

1. Naam en contactgegevens verantwoordelijke

Harold van den Heuvel
Peelven 21
5751 NM Deurne

info@hh-elektrotechniek.nl
+31(0)6 – 25 14 00 07

2. Doel en rechtsgrond verwerking

Het doel voor het verwerken van uw gegevens is het verkrijgen van informatie om de website te kunnen optimaliseren. Om aan de benodigde informatie te komen, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics (cookies). HH-elektrotechniek heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. HH-elektrotechniek maakt geen gebruik van te herleiden persoonsgegevens en zorgt voor afdoende maatregelingen om de privacy te garanderen. HH-elektrotechniek heeft daardoor geen rechtsgrond voor de gegevensverwerking nodig.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de functie om contact op te nemen met HH-elektrotechniek. Dit kan worden gedaan door het contactformulier in te vullen op de pagina www.hh-elektrotechniek/contact. Het doel van deze verwerking is het contact kunnen opnemen met u. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming.

3. Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens zullen niet worden gedeeld met andere bedrijven of instanties.

4. Bewaartermijnen gegevens

De verzamelde gegevens blijven bewaard tot het moment dat HH-elektrotechniek bepaald dat de gegevens niet meer nodig zijn.

5. Uw rechten

U kunt zich beroepen op de volgende rechten:

  • Recht op het inzien van uw gegevens;
  • Recht op het verwijderen van uw gegevens;
  • Recht op het aanpassen van uw gegevens;
  • Recht op het bezwaar maken op de verwerking van uw gegevens;
  • Recht om uw gegevens over te dragen;
  • Recht op het intrekken van de verleende toestemming;
  • Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u zich wil beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met de verantwoordelijke zoals beschreven in paragraaf één.

6. Wijzigingen van de privacy statement

HH-elektrotechniek behoudt het recht om de privacy verklaring te wijzigen. De privacy verklaring is voor het laatst aangepast op: 25 mei 2018